Laurenty Cleanroom

Uw specialist in schoonmaak van gecontroleerde omgevingen

Ontsmettingsdienst voor de geclassificeerde zones
Beheersing van deeltjes en microbiologische contaminatie

Laurenty Cleanroom is een nieuwe dienst van de Laurenty Group.
Laurenty heeft een jarenlange ervaring op het vlak van onderhoud en stelt nu een volledige schoonmaak- en ontsmettingsdienst van geclassificeerde zones voor, om de deeltjes en microbiologische contaminatie van de gecontroleerde omgevingen te beheersen.

Onze engagementen

Uitwerken van een specifiek schoonmaak- en ontsmettingsplan

Onze specialisten zijn bekwaam om u een schoonmaak- en ontsmettingsplan voor te stellen op basis van UW behoeften! Tijdens het plaatsbezoek kunnen we de meest doeltreffende onderhoudsmethode en -frequentie voor uw zones implementeren.

Ons team heeft een jarenlange ervaring op het terrein en beschikt over de nodige technische kennis om een antwoord te bieden op al uw vragen. Ons team geeft u deskundig advies om de verschillende omgevingscontaminaties te beheersen.

Bovendien, als het om specieke kleding/materiaal gaat maar vooral om periodiek onderhoud, beschikken we over meerdere volledige, al opgestelde procedures die gemakkelijk aan uw zones kunnen worden aangepast.

We stellen u dus een ‘à la carte’ formule voor waarmee u kunt kiezen om zich nergens mee bezig te houden.

Prestaties

 • Invoering van een programma voor periodiek onderhoud volgens het Niveau of de ISO-klasse
 • Oppervlaktereiniging
 • Ontsmetting en decontaminatie van elk Niveau en elke Klasse
 • Advies

Kwalificatie van het personeel

Een van de voordelen als u ons het onderhoud van uw zones toevertrouwt, is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de kwalificatie van het personeel. Dankzij een theoretische en praktische opleiding zijn onze technici bekwaam (hygiëne en kledij) om de specifieke zones te betreden en kennen ze de specifieke schoonmaak- en ontsmettingstechnieken. Deze kwalificatie is verschillend afhankelijk of het gaat om een farmaceutische sector, biotechnologische sector of ziekenhuismilieus en zijn verschillende risicozones.

Ten slotte wordt de kwalificatie slechts verworven voor een bepaalde tijdsperiode. Vóór het einde van deze periode krijgt elk personeelslid van de Cleanroom een opfrissing van de opleidingen en procedures waardoor hij de zone opnieuw mag betreden.

Apparatuur conform de vereisten

Omdat we met de goede middelen willen werken, hebben we partners geselecteerd die in de sector erkend zijn, zoals VWR of Conformat. Zo kunnen we gebruikmaken van hun expertise en catalogus van gespecialiseerde materialen en verbruiksgoederen in gecontroleerde omgevingen, en er vervolgens u van laten profiteren.

Als u het wenst, hoeft u zich niet langer bezig te houden met de selectie of de levering van alles met betrekking tot de schoonmaak van uw zones.

Al onze producten leven de biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) nr. 528/2012) na en staan in de lijst van biociden die op de Belgische markt toegelaten zijn.

We beschikken over een speciaal ingerichte bestelwagen met alle schoonmaakmateriaal, verbruiksgoederen en producten die nodig zijn voor de prestatie.

Regelgeving en normen :

Pharmaceutische & biotechnologie sector

 • EudraLex Volume 4 :
  • Good Manufacturing Practice
  • Annex I Manufacture of Sterile Medicinal Products
 • ISO 14644 : Cleanrooms and associated controlled environments – Particle control
 • ISO 14698 : Cleanrooms and associated controlled environments – Biocontamination control

Ziekenhuisomgeving

 • Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad
 • PIC’S : Guide to Good Practices for the Preparation of Medicinal Products in Healthcare Establishments

Toonaangevende sectoren

 • ISO 14644 : Cleanrooms and associated controlled environments – Particle control
Nettoyage secteur pharmaceutique - Laurenty Cleanroom
Désinfection zones classifiées - Laurenty Cleanroom
Désinfection en milieu hospitalier avec Laurenty
Nettoyage de secteurs de pointe - Laurenty Cleanroom

Kwaliteitssoftware

We verzorgen de follow-up van het elektronische documentenbeheer met gepersonaliseerde software (Qualishare). Dit beheer is nodig gezien het aantal documenten (algemene procedure, werkwijze, technische fiche) en het aantal verschillende sectoren. Hiermee kunnen we bij elke prestatie de kwaliteit garanderen.

Via registratiedocumenten verzekeren we bovendien dat alle schoonmaak- en ontsmettingswerk kan worden getraceerd.

Sleutel-op-de-deur-oplossing

We kunnen u een sleutel-op-de-deur-oplossing voorstellen zodat u zich nergens hoeft mee bezig te houden. We komen naar u met onze speciaal ingerichte bestelwagen met alle schoonmaakmateriaal, verbruiksgoederen en producten.

Resultaatsverbintenis

We verzekeren specifieke resultaten conform de ISO 14644 norm en microbiologische resultaten voor oppervlakken conform de GMP-reglementering.

De microbiologische controles die u uitvoert zullen dus altijd conform zijn.

Uw specialisten

Olivier MOSSELMANS

Account Manager

+32 (0) 471 80 51 36
olivier.mosselmans@laurenty.com

Jonathan HORNARD

Quality Assurance Manager

+32 (0) 473 58 08 19
jonathan.hornard@laurenty.com

Siège d'exploitation - Laurenty Cleanroom

Head office

Charles Demeerstraat 63 1020 Brussel

+32 (0)2 421 56 80
cleanroom@laurenty.com

Voor het opstellen van een offerte en voor een kostenraming

Logo BioWin
Logo Aspec
Logo A3P
Logo Hex Group