Laurenty Schoonmaak zet een eerste stap richting digitale technologie

In de pers

Facility Management / Trends Tendance – 22 december 2022

 Digitalisering en automatisering als ondersteuning voor de ploegen van Laurenty Schoonmaak

Schoonmaak en technologie, de perfecte combinatie voor de dagelijkse ondersteuning van onze ploegen

De digitale technologie dringt, zowel op als buiten kantoor, steeds meer door in onze dagelijkse taken. Sommige sectoren en bedrijven besloten reeds mee te gaan in de trend om te digitaliseren, niet uit principe, maar wel omdat er een echte meerwaarde is in de overgang naar een meer digitale aanpak.

Hoewel we hierbij onmiddellijk denken aan sectoren die nauw betrokken zijn bij de digitalisering, zoals IT-bedrijven of de financiële sector, zetten ook beroepssectoren waar je dat niet meteen zou verwachten een eerste stap richting digitale technologie.

Laurenty actief in de schoonmaaksector schakelt digitale technologie steeds vaker in voor de dagelijkse ondersteuning van haar schoonmaakploegen.

Digitalisering, een grote uitdaging voor Laurenty Group en haar departement schoonmaak

Laurenty stelt meer dan 4.700 mensen tewerk in verschillende zetels verspreid over héél België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Bij het nemen van acties en beslissingen moet Laurenty enerzijds rekening houden met de omvang van haar personeelsbestand en anderzijds met de geografische spreiding van haar locaties.

Met deze uitdaging voor ogen, lijkt hat dan ook logisch dat Laurenty steeds vaker beroept doet op digitale hulpmiddelen om de dagelijkse werkzaamheden van haar schoonmaakploegen te ondersteunen.

Er is echter een grote kloof tussen de wens om de ploegen te ondersteunen met behulp van digitale technologie en de daadwerkelijke implementatie ervan. Een digitale aanpak invoeren voor bijna 5.000 mensen verspreid over verschillende landen is complex en omvangrijk.

Om dit doel te bereiken, heeft Laurenty beslist zich te concentreren op twee verschillende maar complementaire domeinen: opleiding en automatisering.

Digitalisering en automatisering als ondersteuning voor de ploegen van Laurenty Schoonmaak
Digitale opleidingen als ondersteuning voor de ploegen van Laurenty Schoonmaak

Doelgerichte en efficiënte schoonmaak dankzij opleidingen en digitale ondersteuning

Bij de geleidelijke invoering van de digitalisering wordt er rekening gehouden met de opleiding, het welzijn en de omkadering van het personeel.

Om de schoonmaakploegen in hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen, heeft Laurenty video’s zonder tekst ter beschikking gesteld van het personeel waarin de verschillende schoonmaaktechnieken en -methoden via beeldmateriaal worden toegelicht.

Aan de hand van deze filmpjes kunnen de schoonmakers op een snelle en efficiënte manier de eenvoudigste maar ook de meer “complexe” taken uitvoeren.

Bovendien weet de schoonmaker dankzij het beeldmateriaal ook precies wat hij moet doen en in welke volgorde, waardoor de activiteiten veel vlotter en efficiënter verlopen.

Gerobotiseerde technologie als hulpmiddel voor onze schoonmaakploegen

Bovenop op de wens om de dagelijkse activiteiten van onze schoonmaakploegen te vergemakkelijken dankzij een puur digitaal hulpmiddel, blijven we het werk van onze schoonmakers ook ondersteunen door reinigingsrobots te integreren op hun werkplaatsen.

De toegankelijke zones kunnen geautomatiseerd worden door een reinigingsrobot en de minder toegankelijke plaatsen kunnen onder handen genomen worden door een schoonmaker.

Op deze manier kunnen onze ploegen zich concentreren op plaatsen die meer aandacht vereisen en die soms vergeten worden, zoals de bovenkant van meubels of plinten.

Ontdekt het artikel “Digitale technologie in het hart van de schoonmaaksector” gepubliceerd in de Trends Tendance via de Facility Management campagne.

 Automatisering voor de ploegen van Laurenty Schoonmaak

Voor meer informatie over onze oplossingen in schoonmaak, neem nu contact met ons op

Artikel delen