Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Laurenty nv
Mont saint-Martin, 73
4000 Luik (België)

KBO: 0402.349.862

+32 (0)4 220 02 20
rgpd@laurenty.com

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Klantenbeheer

Uitvoering van een contract
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij deze nodig hebben om het tussen ons afgesloten contract uit te voeren.

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatie, elektronische identificatie, inhoud van de communicatie, inloggegevens, financiële gegevens, bestelgeschiedenis Rechtstreeks van de betrokken perso(o)n(en) 10 jaar na het einde van het contract De onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur

Leveranciersbeheer

Uitvoering van een contract
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij deze nodig hebben om het tussen ons afgesloten contract uit te voeren.

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatie, elektronische identificatie, inhoud van de communicatie, inloggegevens, financiële gegevens, bestelgeschiedenis Rechtstreeks van de betrokken perso(o)n(en) 10 jaar na het einde van het contract De onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur

Leadbeheer B2B

Gerechtvaardigd belang
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de groei van het bedrijf.

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatie, elektronische identificatie, inhoud van de communicatie, inloggegevens, financiële gegevens, bestelgeschiedenis Rechtstreeks van de betrokken perso(o)n(en), de openbare of commerciële databanken 3 jaar na de laatste reactie op een verzoek van de prospect De onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur

Nieuwsbrieven

Toestemming als u nog geen klant bent.
Gerechtvaardigd belang indien u reeds klant bent, verwerken wij deze gegevens om u te informeren over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u reeds bij ons heeft besteld.

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Elektronische identificatie Rechtstreeks van de betrokken perso(o)n(en) Tot uitschrijving De onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur

Website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals IP-adressen en cookies om de goede werking en de veiligheid van onze website te waarborgen.

De verwerking van de aldus verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de veiligheid en de goede werking van onze website en op uw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website. Behalve voor noodzakelijke cookies, vragen wij altijd om uw toestemming. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt.

Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Elektronische identificatie (IP-adres) en verbindingsgegevens (logs) Internet- en websiteverbindingen Zolang als nodig is voor de veiligheid van de site of voor de goede werking en het gebruik ervan door de betrokken bezoeker De onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Indien u een klacht, vraag of probleem heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Laurenty nv
Mont saint-Martin, 73
4000 Luik (België)

+32 (0)4 220 02 20
rgpd@laurenty.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen wij contact met u opnemen binnen een termijn van 1 maand. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn worden verlengd (tot maximaal 3 maanden), maar wij zullen u binnen 1 maand de reden hiervoor meedelen. Of u uw rechten al dan niet kunt uitoefenen, hangt af van de verwerking en de rechtsgrondslag.

Gelieve duidelijk aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen en hoe u de informatie wenst te ontvangen (bv. per e-mail, per post, mondeling, …). Houd er rekening mee dat wij in sommige gevallen aanvullende informatie nodig hebben. We willen er zeker van zijn dat wij de juiste persoon helpen.

Recht op toegang

U hebt het recht ons vragen te stellen over de persoonsgegevens die wij over u bezitten. Wij kunnen u gratis een kopie bezorgen, maar dit is niet voor alle documenten mogelijk. Wij willen ook de rechten en vrijheden van anderen respecteren.

Recht op rectificatie

Denkt u dat uw gegevens niet accuraat of up-to-date zijn? U hebt het recht ons te vragen dit te corrigeren.

Recht van bezwaar

U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of gegevenswissing

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Indien wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.

Recht om uw toestemming in te trekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kan u deze toestemming ook opnieuw intrekken.

U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Er zij echter op gewezen dat voor de behandeling van externe verzoeken die ongegrond of buitensporig worden bevonden, soms redelijke administratieve kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Wij wijzen u erop dat bepaalde persoonsgegevens kunnen zijn vrijgesteld van het recht op toegang, rectificatie, bezwaar, wissing, beperking of overdraagbaarheid overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens of andere wetgevingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij herzien dit Privacybeleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten of nieuwe wettelijke vereisten.